Dự án phân hiệu của trường trung học cơ sở số 3 Côn Minh

Dự án phân hiệu của trường trung học cơ sở số 3 Côn Minh

Trường trung học cơ sở số 3 Côn Minh đã có hơn 109 năm lịch sử, được thành lập vào năm 1907. Đây là trường trung học cơ sở cấp 1 Hạng A ở tỉnh Vân Nam.

Cơ sở chi nhánh của Trường Trung học Cơ sở số 3 Côn Minh nằm trong Khu Phát triển Kinh tế của Thành phố Côn Minh (Cường độ Đề phòng Địa chấn 9 độ), Tỉnh Vân Nam.Tổng diện tích cấu trúc của nó bao gồm hơn 50.000 mét vuông.Và tám trong số các tòa nhà của nó áp dụng VFDs cho thiết kế cấu trúc giảm chấn của chúng.Khuôn viên trường được xây dựng xong vào năm 2015.

Điều kiện dịch vụ của VFD:Bộ giảm chấn chất lỏng nhớt

Tải làm việc:247/505 / 742KN

Số lượng làm việc:105 bộ

Hệ số giảm chấn:0,15

Thao tác đột quỵ:± 54mm / ± 52mm / ± 30mm

 


Thời gian đăng: Tháng 2-24-2022