Bộ điều chỉnh khối lượng lớn

  • Bộ giảm chấn hàng loạt được điều chỉnh chất lượng cao

    Bộ giảm chấn hàng loạt được điều chỉnh chất lượng cao

    Bộ giảm chấn khối lượng điều chỉnh (TMD), còn được gọi là bộ hấp thụ sóng hài, là một thiết bị được gắn trong các cấu trúc để giảm biên độ dao động cơ học.Ứng dụng của họ có thể ngăn chặn sự khó chịu, hư hỏng hoặc lỗi cấu trúc hoàn toàn.Chúng thường được sử dụng trong truyền tải điện, ô tô và các tòa nhà.Bộ giảm chấn khối lượng được điều chỉnh có hiệu quả nhất khi chuyển động của kết cấu được gây ra bởi một hoặc nhiều chế độ cộng hưởng của kết cấu ban đầu.Về bản chất, TMD trích xuất năng lượng rung động (tức là thêm giảm chấn) vào chế độ cấu trúc mà nó được “điều chỉnh”.Kết quả cuối cùng: cấu trúc có cảm giác cứng hơn nhiều so với thực tế.