Snubber thủy lực / Giảm xóc

  • Snubber thủy lực / Giảm xóc

    Snubber thủy lực / Giảm xóc

    Snubbers thủy lực là các thiết bị hạn chế được sử dụng để kiểm soát chuyển động của đường ống và thiết bị trong các điều kiện động lực học bất thường như động đất, các chuyến đi của tuabin, xả van an toàn / xả và đóng van nhanh chóng.Thiết kế của một thanh hít cho phép chuyển động nhiệt tự do của một bộ phận trong điều kiện hoạt động bình thường, nhưng hạn chế bộ phận trong điều kiện bất thường.