Buckling Restrained Brace

  • Nẹp hạn chế khóa chất lượng cao

    Nẹp hạn chế khóa chất lượng cao

    Buckling Restrained Brace (viết tắt của BRB) là một loại thiết bị giảm chấn có khả năng tiêu tán năng lượng cao.Nó là một nẹp kết cấu trong một tòa nhà, được thiết kế để cho phép tòa nhà chịu được tải trọng bên theo chu kỳ, điển hình là tải trọng do động đất gây ra.Nó bao gồm một lõi thép mảnh mai, một vỏ bê tông được thiết kế để liên tục hỗ trợ lõi và ngăn ngừa sự vênh khi nén dọc trục, và một vùng giao diện ngăn chặn các tương tác không mong muốn giữa hai loại.Khung giằng sử dụng BRB - được gọi là khung giằng hạn chế xô lệch, hoặc BRBF - có những lợi thế đáng kể so với các khung có thanh giằng điển hình.