Kẹp ống

  • Kẹp ống - Nhà sản xuất chuyên nghiệp

    Kẹp ống - Nhà sản xuất chuyên nghiệp

    Lắp ráp trên tấm hàn Trước khi lắp ráp, để kẹp định hướng tốt hơn, nên đánh dấu nơi cố định trước, sau đó hàn lên hàn, lắp nửa dưới của thân kẹp ống và đặt ống cần cố định.Sau đó đặt nửa còn lại của thân kẹp ống và tấm bìa vào và siết chặt bằng vít.Không bao giờ hàn trực tiếp vào tấm đế nơi đã lắp các kẹp ống.