Bộ phận kết nối

  • Bộ phận kết nối

    Bộ phận kết nối

    Kết nối là rễ, đường ống và các bộ phận chức năng được kết nối với nhau để đạt được một chức năng nhất định của các bộ phận khác nhau, thường được cấu tạo từ các dạng đĩa nâng, thanh ren, cục hoa vít mạng, đai ốc vòng, khớp ren, ốc vít v.v.