Bộ giảm chấn chất lỏng nhớt

  • Bộ giảm chấn chất lỏng nhớt chất lượng cao

    Bộ giảm chấn chất lỏng nhớt chất lượng cao

    Bộ giảm chấn chất lỏng nhớt là thiết bị thủy lực tiêu tán động năng của các sự kiện địa chấn và đệm tác động giữa các kết cấu.Chúng rất linh hoạt và có thể được thiết kế để cho phép chuyển động tự do cũng như giảm chấn có kiểm soát của cấu trúc để bảo vệ khỏi tải trọng gió, chuyển động nhiệt hoặc các sự kiện địa chấn.

    Van điều tiết chất lỏng nhớt bao gồm xi lanh dầu, piston, cần piston, tấm lót, môi chất, đầu chốt và các bộ phận chính khác.Pít tông có thể tạo ra chuyển động qua lại trong xi lanh dầu.Piston được trang bị cơ cấu giảm chấn và xylanh dầu chứa đầy môi chất giảm chấn chất lỏng.