Con đường phát triển

Thuốc gốc [Năm 2008- Năm 2021]

Công ty đã được đăng ký vào năm 2008

Năm 2009, chúng tôi đã đạt được chứng nhận ISO9001

Đạt được chứng chỉ tự xuất khẩu năm 2012

Năm 2016, Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật giảm chấn tiêu tán năng lượng tỉnh Giang Tô được thành lập với sự chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Giang Tô

Vào năm 2021, việc mở rộng công ty sẽ hoàn thành, trên diện tích 52 mẫu Anh, với diện tích nhà xưởng là 20.000 mét vuông

Thuốc gốc [Năm 2021-]

Dun & Bradstreet đã đăng ký doanh nghiệp chứng nhận vào năm 2021