Chứng chỉ & Bằng sáng chế

2015


Bằng sáng chế của Snubber thủy lực 3

2015


Bằng sáng chế về Bộ giảm chấn chất lỏng nhớt 1

2014


Bằng sáng chế về Bộ giảm chấn chất lỏng nhớt 3

2017


Chứng chỉ CE

2016


Báo cáo thử nghiệm của POLITECNICO Milano

2014


Chứng chỉ Dự án Kế hoạch Đuốc của Trung Quốc

2015


Giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ cao mới của Trung Quốc

2015


2016


Chứng chỉ ISO14001

2016


OHSA18001

2016


Chứng chỉ ISO9001

2014


Bằng sáng chế của Snubber thủy lực 1

2011


Bằng sáng chế của Snubber thủy lực 2

ISO14001


1/ 14